تکمیل فرم درخواست خرید

1. تکمیل فرم ثبت درخواست توسط مجری طرح جهت دریافت حیوان و کار در حیوانخانه با ذکر شماره مصوب از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و کد اخلاق الزامی است.

تبصره: پذیرش درخواست از سوی محققین سایر دانشگاه ها منوط به ارائه نامه تصویب طرح تحقیقاتی یا پایان نامه همراه با شماره مصوب و کد اخلاق از سوی معاونت تحقیقات و فناوری آن دانشگاه می باشد.

2. پژوهشگر محترم طرح باید فرم درخواست حیوانات را از پایین همین صفحه دانلود و تکمیل نموده و به کارشناس مرکز تکثیر حیوانات آقای حلاج به صورت دستی یا از طریق ایمیل b.hallaj@gmail.com ارائه نماید. دریافت ایمیل تاییدیه از مدیریت مرکز به منزله ثبت موفق درخواست خواهد بود.

3. پس از ارائه درخواست متقاضی تاریخ اولین نوبت تحویل حیوانات توسط مدیریت مرکز از طریق تلفن یا ایمیل به اطلاع مجری یا دانشجوی مربوطه خواهد رسید. در صورت تمایل می تواند جهت پرداخت هزینه اقدام نماید.

محاسبه هزینه ها و نحوه پرداخت

1. پژوهشگر محترم طرح باید هزینه های مربوط به خوراک و نگهداری حیوانات را به صورت جداگانه قبل از شروع طرح و طبق پیش بینی های انجام شده در پروپوزال پرداخت نماید.

2. متقاضی می بایست حداقل 30 درصد هزینه حیوان درخواستی را طبق جدول خدمات و تعرفه ها به شماره حساب 221077923  به شناسه واریز 97053014859000052 بانک رفاه به نام درآمدهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول واریز و فیش آن را تحویل مدیریت پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی دزفول نماید. مابقی هزینه هنگام تحویل حیوان توسط پژوهشگر پرداخت خواهد شد.

3. ارسال فیش اسکن شده (از طریق فکس به شماره 06142429538 یا ایمیل research.dums@gmail.coml) مربوط به هزینه و ثبت نهایی سفارش حیوان در فرم ثبت درخواست الزامی است.

نحوه تحویل گرفتن حیوانات

1. متقاضی بایستی در تاریخ مقرر جهت دریافت حیوان به مرکز مراجعه نماید. بدیهی است حداکثر یک هفته پس از تاریخ اعلام شده حیوانات به سایر متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

2. در صورتیکه شخص متقاضی قادر به تحویل گرفتن حیوانات درخواستی در تاریخ مقرر نباشد بایستی حداقل دو هفته قبل از موعد تعیین شده مراتب را به مسئول مرکز تکثیر اطلاع داده و نوبت جدید دریافت نماید. در غیر این صورت هزینه پیش پرداخت بازگشت داده نمی شود.

3. جهت تسهیل و تسریع کار ضروری است متقاضی قبل از مراجعه به مرکز نگهداری حیوانات جهت دریافت حیوان درخواستی، هماهنگی لازم را با مسئول مربوطه بعمل آورد.

4. درصورتیکه مرکز تکثیر و پرورش دانشکده به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر حیوانات درخواستی را تحویل دهد، در اولین زمان ممکن مراتب از طریق مدیریت مرکز به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

5. دریافت حیوان آزمایشگاهی از مسئول مربوطه مستقر در مرکز نگهداری حیوانات در ایام غیر تعطیل و فقط ساعات 11 الی 14 امکان پذیر است.

امحاء حیوانات                  

1. قرار دادن لاشه حیوانات در کاغذ و پلاستیک و نگهداری آن ها در فریزر مخصوص لاشه حیوانات الزامی می‌باشد.

2. از انداختن لاشه حیوان و نیدل در سطل مربوط به جمع آوری خاک اره، وسایل مصرفی و سایر زباله ها خودداری گردد.

 

فرم درخواست خرید حیوان آزمایشگاهی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب