اعضای شورای مرکزی

معاونت آموزش تحقیقات و فناوری، دکتر میثم مرد سلطان

مدیرت پژوهشی، دکتر عزیز کسانی

ریاست آزمایشگاه تحقیقات مرکزی، دکتر فاطمه ریاحی زانیانی

مسئول بخش تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، دکتر علی اکبر عروجن

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب