شیوه نامه ارائه خدمات آزمایشگاهی

مقدمه:

استفاده از تجهيزات آزمايشگاه ها، كارگاه ها و ساير امكانات موجود در آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به منظور رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه و محققان مؤسسات خارج از دانشگاه (در ازاي تأمين هزينه) با رعايت اصول زير بلامانع است.

 

مادة 1 .اصول

1-1 حفظ اولويت انجام كارهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

2-1  انجام خدمات در راستاي اجراي پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان و طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه، از طریق خدمات آزمايشگاهي

3-1  ارائه خدمات به محققان خارج از دانشگاه مشروط بر اینکه انجام اینگونه خدمات لطمه ای به تحقیقات در حال انجام دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و مواد مصرفی وارد ننماید.

4-1  متناسب بودن تعرفه هاي پيش بيني شده با هزينه هاي آن از قبيل هزينه مواد و وسايل مصرفي، هزينه تعميرات، استهلاک و هزينه هاي نيروي انساني.

ماده 2. اهداف

1-2 شفاف بودن عملكردهاي مالي و رعايت اصول و ضوابط مالي دانشگاه

2-2 تشویق کارشناسان آزمایشگاه ها بر اساس میزان مشارکت آن ها در انجام کارها

3-2  استفاده بهینه از سرمایه های موجود در دانشگاه

4-2 رفع موانع به منظور ارتقای کارایی دستگاه ها

5-2 ایجاد هماهنگی در سیاست های بکارگیری نیروی انسانی دانشگاه

ماده 3. نحوه استفاده از آزمایشگاه تحقیقات  مرکزی دانشگاه در موارد مختلف

1-3  طرح تحقیقاتی و پایان نامه هاي مصوب دانشگاه 

در صورتی که درخواست خدمات آزمایشگاهی در راستای انجام پایان نامه دانشجویی، طرح ها و یا فعالیت های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی و یا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول باشد استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی برای محققین بدون پرداخت هزینه خواهد بود. 

2-3  پایان نامه/طرح هاي سایر دانشگاهها با همکاري اعضا هیئت علمی دانشگاه

در صورتی که یکی از اعضاء گروه تحقیق شامل استاد راهنما، مشاور، همکار یا مجریان طرح های پژوهشی مصوب سایر دانشگاه ها از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول باشد، استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای محققین بدون پرداخت هزینه خواهد بود.

3-3 مراجعه کنندگان سایر دانشگاهها بصورت آزاد

محققین سایر دانشگاه ها که صرفا قصد استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی را دارند، استفاده از امکانات آزمایشگاه تحقیقات مرکزی بر اساس میزان تعرفه خدمات آزمایشگاهی مصوب، محاسبه می شود.

1-3-3 نحوه تعیین و پرداخت تعرفه خدمات آزمایشگاهی

·        مراجعه به وب سایت آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به آدرس www.crlab.dums.ac.ir و دانلود نرخ نامه تعرفه های خدمات آزمایشگاهی (پیوست شماره 1)

·        محاسبه و تخمین مبلغ پرداختی بر اساس نوع خدمات دریافتی، زمان و دستگاه مورد نظر و تایید آن توسط مسئول آزمایشگاه و مدیر پژوهشی (تکمیل کردن کردن فرم درخواست خدمت (پیوست شماره 2))

·        واریز مبلغ تعیین شده به شماره حساب 221077923 به شناسه واریز 97053014859000052 بانک رفاه به نام درآمدهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و تحویل فیش واریزی به مدیریت پژوهشی.

 

 

ماده 4. فرآیند معرفی محققین به آزمایشگاه

1-4 :ارائه درخواست محقق به مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه

2-4 : محققین بند 1-3 : معرفی محقق به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر پژوهشی پس از تصویب و اخذ کد اخلاق طرح/پایان نامه

محققین بند 2-3 :معرفی محقق به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر پژوهشی پس از پرکردن تفاهم نامه و انعقاد قرارداد بین دانشگاهی (پیوست شماره 3، فرم تفاهم نامه بین دانشگاهی از طریق سایت www.research.dums.ac.ir قابل دانلود می ­باشد).

محققین بند 3-3: معرفی محقق به آزمایشگاه توسط مدیر پژوهشی پس از طی کردن مراحل ذکر شده در بند 1-3-3

3-4 : مراجعه به مسئول آزمایشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقاضای اجرای پایان نامه/ طرح تحقیقاتی (پیوست شماره 4)

4-4 : معرفی متقاضی به کارشناس مربوطه توسط مسئول آزمایشگاه

5-4 : شروع به کار متقاضی در آزمایشگاه و یا اجرای تقاضای متقاضی توسط کارشناس آزمایشگاه

 

·        لازم به ذکر است که مسئولیت کلیات خسارات احتمالی وارده بر امکانات و تجهیزات آزمایشگاه بر عهده مجریان طرح می­باشد.

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب