فرایند درخواست خدمت

متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاهی می توانند:

* با مراجه به همین وبگاه از تعرفه خدمات آزمایشگاه تحقیقات مرکزی مطلع شوند.

* فرم درخواست خدمت را دانلود و آن را با توجه به جدول تعرفه خدمات آزمایشگاهی تکمیل نمایند.

* قبل از پرداخت هزینه با مراجعه حضوری نزد ریاست آزمایشگاه جمع مبلغ پرداختی و شرایط کاری خود را تایید نمایند.

* هزینه را به شماره حساب 221077923  به شناسه واریز 97053014859000052 بانک رفاه به نام درآمدهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول واریز، و فیش واریزی را به مدیریت پژوهشی تحویل دهند.

* جهت هماهنگی برای ارائه خدمات به ریاست آزمایشگاه مراجعه نمایند.

 

فرم درخواست خدمت

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب