قوانین و مقررات مرکز

1. درصورت اجرای پروژه تحقیقاتی در مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه به همراه داشتن وسایل مصرفی مورد نیاز طرح و پایان نامه (سرنگ، ماسک، دستکش، الکل، پنبه، داروی بیهوشی، فرمالین و ... ) بر عهده محققین می‌باشد.

2. ساعت کار حیوان خانه دانشکده پزشکی 8 الی 14:30 بوده و هماهنگی با مسئول حیوانخانه جهت انجام کار و استفاده از وسایل خارج از این زمان الزامی است.

3. کار با حیوانات آزمایشگاهی در روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی به دلیل تعطیلی حیوانخانه، بر عهده محقق می باشد.

4. درج مشخصات محقق و استاد راهنمای مربوطه روی برچسب ها و نصب آن بر روی قفس های مربوطه الزامی است.

5. حذف برچسب قفس ها پس از اتمام طول دوره کار در حیوانخانه و ارائه قفس خالی به مسئول مربوطه الزامی است.

6. دانشجو به هیچ عنوان حیوانات، قفس ها و تجهیزاتی که مربوط به دانشگاه یا سایر افراد می باشد را جابجا ننماید.

7. نظافت میز کار، در طول مدت زمان کار عملی در حیوانخانه برعهده دانشجو می باشد.

8. رعایت شئونات اسلامی الزامی است.

 

راهنمای اخلاق بر پژوهش حیوانات آزمایشگاهی

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب