لیست کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه

مدرس

زمان برگزاری

مکان

هزینه ثبت نام

وضعیت

طراحی پرایمر

دکتر رشنو

12 دیماه 1398

سالن معاونت

100.000 تومان

برگزار شده

مبانی PCR

دکتر رشنو

19 دیماه 1398

آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

200.000 تومان

برگزار شده

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر بهمنش-دکتر عروجن

30 بهمن ماه 1398

آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

70 هزار تومان

در حال ثبت نام

مبانی Real-time PCR

دکتر رشنو

8 اسفند ماه 1398

آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

100 هزار تومان

در حال ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل کارگاه ها

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب