آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به منظور ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و تلاش جهت تمرکز و ساماندهی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف در سال 1393 رسما تاسیس گردید تا دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به امکانات پژوهشی و بهره وری بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، صرفه جویی در هزینه کرد طرحهای پژوهشی و انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها تسهیل گردد. آزمایشگاه تحقیقات مرکزی زیر نظر معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه اداره شده و بخشی از بودجه دانشگاه که به خرید تجهیزات پیشرفته اختصاص دارد در این آزمایشگاه هزینه می شود. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات به محققین دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب